Umelá inteligencia

23.04.2021

Termín: 10.5.2021, 17:00 - 19:00


Sociálno-ekonomické dopady umelej inteligencie, vybrané prístupy a perspektívy do budúcnosti.


V spolupráci s Národným centrom robotiky vám, drahí pedagógovia, prinášame odborný online seminár zameraný na umelú inteligenciu.

Popis seminára:
V úvode seminára sa pozrieme, ako to s umelou inteligenciou vyzerá v súčasnosti a aké sú jej sociálno-ekonomické dopady na spoločnosť.

V jadre seminára si priblížime vybrané prístupy Umelej inteligencie ako napr.:

Na záver si priblížime perspektívy umelej inteligencie - nové technológie, všeobecná umelá inteligencia, superinteligencia či singularita.

Lektor: Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD

Pán Sekaj pôsobí ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, kde je vedúcim Oddelenia umelej inteligencie. Pôvodne sa profesne venoval kybernetike a robotike (resp. automatizácii) a neskôr umelej inteligencii a jej implementácii v riadení procesov. V oblasti výskumu sa prioritne orientuje na vývoj a implementáciu bio-inšpirovaných algoritmov (evolučné algoritmy, genetické algoritmy, neuro-evolúcia). V pedagogike prednáša predmety zamerané na umelú inteligenciu, umelú inteligenciu v kybernetike a robotike a biokybernetiku.


TERMÍN A ČAS:

  • 10.5.2021
  • od 17:00 do 19:00

MIESTO KONANIA:

  • online videohovor

CENA:

  • bezplatné

KAPACITA:

  • 30 účastníkov

REGISTRÁCIA:

  • treba sa registrovať do 9.5.2021