Techniky na tvorivé myslenie

21.05.2021

Termín: 27.5.2021, 16:00 - 17:00


Techniky a konkrétne príklady na podporu vašej kreativity


V spolupráci s Československou obchodnou bankou vám, drahí pedagógovia, prinášame odborný online seminár zameraný na rozvoj tvorivého myslenia.

Popis seminára:

Tvorivosť chápeme ako kľúčovú kognitívnu kompetenciu, ktorá jednotlivcovi umožňuje riešiť nepredvídateľné problémy a úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, škole, osobnom i spoločenskom živote. Žiakov treba pripraviť na to, aby vedeli pristupovať k problémom a riešiť ich zodpovedne, tvorivo a efektívne. Podľa mnohých je úlohou školstva práve vychovať a vzdelávať žiakov už dnes pre podmienky, ktoré nastanú o niekoľko rokov.

NA SEMINÁRI BUDEME PRETO ROZOBERAŤ:

Účastníci po absolvovaní seminára získajú prehľad v tejto oblasti a osvoja si rôzne techniky na podporu tvorivého myslenia u seba i svojich študentov.

Lektor: Martin Renner - Špecialista inovačného štúdia v ČSOB
Pán Renner má dlhoročné skúsenosti z prostredia bankovníctva aj poisťovníctva, v rámci čohopôsobil v pobočkovej sieti, produktovom manažmente a podpore predaja. Popri tom sa začal venovať podpore inovatívneho myslenia a implementácii nových nápadov vo finančníctve. Aktuálne sa na pozícii špecialistu inovačného štúdia naplno venuje budovaniu inovatívnej kultúry v ČSOB, podpore nových spôsobov práce, podpore znalosti technológií a trendov a vzdelávaniu v oblasti digitálnych technológií.


TERMÍN A ČAS:

  • 27.5.2021
  • od 16:00 do 17:00

PRACOVNÝ JAZYK:

  • slovenčina

CENA:

  • bezplatné

KAPACITA:

  • 40 účastníkov

REGISTRÁCIA:

  • treba sa registrovať do 26.5.2021