Technológie, biznis a my

13.05.2021

Termín: 21.5.2021, 15:00 - 16:00


Skracovanie priemyselného cyklu, zmena obchodného modelu či reflexia pracovného trhu

V spolupráci s Československou obchodnou bankou vám, drahí pedagógovia, prinášame odborný online seminár zameraný na technológie a biznis.

Popis seminára:

Spoznajte nové technológie a novinky, ktoré menia fungovanie firiem a život ľudí. Aká je budúcnosť biznisu a ako na to reagujú ľudia? Chcete vedieť, aké sú trendy vo svete a na Slovensku? Ako na ne reaguje trh práce? Pridajte sa k nám na seminár a zistite odpovede na tieto, a mnohé ďalšie otázky.

NA SEMINÁRI BUDEME ROZOBERAŤ NAPRÍKLAD:

Účastníci po absolvovaní seminára získajú prehľad v najaktuálnejších témach a budú vedieť svojich študentov lepšie nasmerovať, aby sa vedeli uchytiť na trhu práce.


Lektor: Martin Renner - Špecialista inovačného štúdia pri ČSOB

Pán Renner má dlhoročné skúsenosti z prostredia bankovníctva aj poisťovníctva, v rámci čohopôsobil v pobočkovej sieti, produktovom manažmente a podpore predaja. Popri tom sa začal venovať podpore inovatívneho myslenia a implementácii nových nápadov vo finančníctve. Aktuálne sa na pozícii špecialistu inovačného štúdia naplno venuje budovaniu inovatívnej kultúry v ČSOB, podpore nových spôsobov práce, podpore znalosti technológií a trendov a vzdelávaniu v oblasti digitálnych technológií.


TERMÍN A ČAS:

  • 21.5.2021
  • od 15:00 do 16:00

MIESTO KONANIA:

  • online videohovor

CENA:

  • bezplatné

KAPACITA:

  • 40 účastníkov

REGISTRÁCIA:

  • treba sa registrovať do 20.5.2021