Priemyselná robotika

23.04.2021

Termín: 3.5.2021, 17:00 - 19:00


Zaujíma vás priemyselná robotika, jej súčasný stav, kinematika, dynamika a bezpečnosť?

V spolupráci s Národným centrom robotiky vám, drahí pedagógovia, prinášame odborný online seminár zameraný na priemyselnú robotiku.

Popis seminára:

Lektor: Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Pán Duchoň pôsobí ako profesor v odbore kybernetika na Slovenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom a v súčasnosti pôsobí ako prezident Národného centra robotiky. Taktiež je riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City a zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky. V oblasti výskumu sa venuje predovšetkým priemyselnej a mobilnej robotike, digitalizácii a modelovaniu výrobných systémov. V oblasti pedagogiky je zodpovedný za predmety Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy a Technické prostriedky riadenia.

Je autorom takmer dvesto vedeckých a odborných publikácií o robotike a príbuzných vedných odboroch. Aktuálne pôsobí v niekoľkých výskumných projektoch a doteraz bol zodpovedným riešiteľom na vyše desiatich projektoch. Viedol takmer osemdesiat úspešne obhájených študentských záverečných prác. V roku 2015 bol ocenený spolu s jeho tímom cenou Najlepší prístup inovátora k transferu technológie. Je členom pracovnej skupiny Informačnokomunikačné technológie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2018 pôsobí aj ako hodnotiteľ EU projektov v Bruseli v oblasti ICT (prevažne robotika).


MIESTO KONANIA:

  • online videohovor

TERMÍN A ČAS:

  • 3.5.2021
  • od 17:00 do 19:00

CENA:

  • bezplatné

KAPACITA:

  • 30 účastníkov

REGISTRÁCIA:

  • treba sa registrovať do 2.5.2021