Nové trendy v umelej inteligencii a kognitívnej vede a ich možný vplyv na výchovu a vzdelávanie na strednej škole

21.08.2021

Termín
27.9.2021, 17:00 - 18:30

Lektor
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Oddelenie: Centrum pre kognitívnu veduPopis seminára:

Žijeme dobu boomu inteligentných technológií. Tie rýchlo naberajú vlastnú dynamiku a my im prestávame rozumieť. Aké sú najnovšie trendy v umelej inteligencii a aký môžu mať dopad na jednotlivca i spoločnosť? Ako nastaviť vzdelávací systém tak, aby sa mladí ľudia v komplikovanom zosieťovanom svete nestratili, ale boli pripravení byť jeho novými lídrami?


Na seminári budeme preberať:

 • Čo je to kognitívna veda a na čo nám je dobrá

 • Nové trendy v umelej inteligencii

  • Umelé neurónové siete, veľké dáta, jazykové modely a zaujatosť

  • Avatari - umelá inteligencia s ľudskou tvárou

  • Špecializovaná a všeobecná umelá inteligencia, dôležitosť tela

  • Konštrukcia znalostí a učenie interakciou - u detí aj u umelej inteligencie

 • Dopad technológií na človeka a spoločnosť

  • Výchova ku kritickým zručnostiam v technologickej realite

  • Hlboká práca, samota a schopnosť nerušeného sústredenia

  • Veda s hodnotami, dôležitosť etickej reflexie

  • Čo z toho môže vyplývať pre výchovu a vzdelávanie na strednej škole


O lektorovi:

Martin Takáč je docentom informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde vyučuje kognitívnu vedu, reprezentáciu znalostí, pedagogickú komunikáciu a etiku umelej inteligencie. Vo svojej výskumnej práci sa venuje výpočtovému modelovaniu rôznych aspektov ľudskej mysle. Od roku 2017 spolupracuje s novozélandskou firmou Soul Machines na projekte vývoja virtuálneho dieťaťa BabyX.


O Centre pre kognitívnu vedu:

Centrum pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského združuje odborníkov venujúcich sa interdisciplinárnemu skúmaniu ľudskej mysle. Zároveň v spolupráci s konzorciom viacerých stredoeurópskych univerzít zastrešuje medzinárodný magisterský študijný program Kognitívna veda ponúkajúci poznatky z umelej inteligencie, psychológie, neurovedy, biológie, filozofie a lingvistiky týkajúce sa ľudského myslenia a jeho realizácie v mozgu.